Lenovo TAB M10 TB-X605L LTE 3G 32GB Black

Lenovo TAB M10 TB-X605L LTE 3G 32GB Black


Android 10 OS をサポートしていますか

Li

Posted on Tue May 25, 2021 01:37 PM
Android 10 OS をサポートしていますか

Etoren Support Staff

Posted on Tue May 25, 2021 01:42 PM
Lenovo TAB M10 TB-X605L LTE 3G 32GB Black はAndroid 8.0となっております。